مجتمع فولاد صائب تبریز

پروژه خط نورد پروفیل و نورد میلگرد آجدار و کلاف

Read More
مجتمع فولاد صائب تبریز

مجتمع فولاد صائب تبریز

تیر آهن بال پهن - تیر آهن متوسط و بال مساوی

Read More
مجتمع فولاد صائب تبریز

مجتمع فولاد صائب تبریز

تیر آهن بال پهن - تیر آهن متوسط و بال مساوی

Read More
مجتمع فولاد صائب تبریز

مجتمع فولاد صائب تبریز

تحت پوشش گروه سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

Read More
مجتمع فولاد صائب تبریز

مجتمع فولاد صائب تبریز

تحت پوشش گروه سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

Read More
مجتمع فولاد صائب تبریز

 

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

43 اردیبهشت ماه 1396 دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

42 فروردین ماه 1396 دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

41 اسفندماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

40 دی ماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

39 آذرماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

36-37-38 آبان ماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

35

مرداد ماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

34

تیر ماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

33

خرداد ماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

32

اردیبهشت ماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

31

فروردین ماه

1395

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

30

اسفندماه

        1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

29

 بهمن ماه 

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

28

دی ماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

27

آذرماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

26

آبان ماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

25

مهرماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

24

شهریور ماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

23

مرداد ماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

22

تیر ماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

21

خرداد ماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

20

اردیبهشت ماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

19

فروردین ماه

1394

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

18

اسفندماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

17

 بهمن ماه 

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

16

دی ماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

15

آذرماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

14

آبان ماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

13

مهرماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

12

شهریور ماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

11

مرداد ماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

10

تیر ماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

9

خرداد ماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

8

اردیبهشت ماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

7

فروردین ماه

1393

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

6

اسفندماه

1392

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

5

 بهمن ماه 

1392

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

4

دی ماه

1392

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

3

آذرماه

1392

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

2

آبان ماه

1392

دانلود فایل

گزارش پیشرفت پروژه صائب شماره

1

مهرماه

1392

دانلود فایل

 

تماس با دفتر مدیریت بازرگانی

آذربایجان شرقی - تبریز - بلوار ملت ( دیزل آباد )

منطقه صنعتی غرب - بنیان دیزل

معاونت تامین - دفتر مدیریت تدارکات

شماره تماس : 041-34482130

Email : bazarghani@saebsteelco.ir

تماس با دفتر کارخانه

استان آذربایجان شرقی - شهرستان عجبشیر

شهرک صنعتی خضرلو

شماره تلفن - 041- 37633996-37633997

شماره فکس -0413763991

Email : info@saebsteelco.ir

Template Design:Dima Group